прецизно комплексно обслужване СТМ Дива мед работи за вас В сферата на здравословни и безопасни условия на труд медицински център сима мед в сферата на корпоративното медицинско обслужване високо качество

Дива Мед ЕООД

Ви осигурява въвеждане на европейски стандарти в сферата на здравословни и безопасни условия на труд, както и подобряване на управлението на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд.

Сима Мед ООД

Ви осигурява комплексни медицински решения в сферата на корпоративното медицинско обслужване, изготвяне на становища за годност при започване на работа и предпътни прегледи на шофьорите.

Ние сме насреща

Може да разчитате на нас!

Работим прецизно с вдъхновение и отдаденост! Подхождаме персонално към нуждите на всеки един от вас! Сега, както и през всички тези години, целта ни е да намерим най-доброто решение за Вашето здраве и безопасни условия на труд.

За нас

Говорим един език!

 • В услуга на международните компании. Като организация с дългогодишен опит ние сме наясно с трудностите, пред които са изправят международните компании, идвайки в България. Предоставяме услуги в сферата на здравето и безопасността при работа и подпомагаме работодателя при прилагането на задължителните нормативни изисквания. Консултираме работодателя при възникване на казуси и оказваме съдействие при имплементиране на международни стандарти.Членове на нашият екип говорят различни езици, което улеснява комуникацията и подпомага нашите грижи към вас.

Имаме ценности!

 • Държим на коректността и добрата комуникация!

Вие сте важни за нас!

 • Пациентът е на първо място.

Мисията на нашия екип е пациента да бъде приет с уважение и учтивост. Ефективността и нашите усмивки ни правят различни. Това е нашият почерк и обещание към вас.

 • Персонално отношение.

Основната ни задача e всеки пациент да бъде подробно информиран и да е в постоянен диалог с нашия екип. Върховно право на пациентът е бъде реален участник в процеса на собственото си лечение и всички решения свързани с него.

Адаптивни сме!

 • Светът ни е мени постоянно, тенденциите също, както и очакванията Ви към нас. Адаптивни сме и винаги близо до вас, своевременно да откликнем на Вашите нужди!

Наранявания

40%

Шум

21%

Канцерогени

20%

Прах

14%

Ергономичност

5%

По статистика на СЗО

Неотдавнашно проучване на СЗО предоставя оценки за въздействието върху здравето на най-широко разпространените професионални рискови фактори. Нездравословните условия на труд допринасят за поне 1,6% от тежестта на болестите в европейския регион на СЗО. Статистиката показва, че основните професионални рискове, свързани с това бреме, са: наранявания (инциденти), шум, канцерогени, прахово замърсяване и ергономични опасности.

Дива Мед

Обслужване на СТМ

Сима Мед

Профилактични прегледи

Дива Мед

Противоепидемични мерки SARS CoVid 19

Дива Мед

Авариен и евакуационен план

Дива Мед

Оценка на риска

Сима Мед

Предпътни прегледи

Дива Мед

Становище за годност при работа

Сима Мед

Апаратура и техника

Дива Мед

Дистанционно обучение по ЗБУТ

Дива Мед

Надзорен орган по ЗБУТ

Дива Мед

Орган за контрол по ЗБУТ

Сима Мед

Скрининг

Сима Мед

Абонаментно обслужване

Дива Мед

Параметри работна среда

Дива Мед

Психосоциален риск

Сима Мед

Клинични лабораторни изследвания

Дива Мед

Правилник за безопасност

Дива Мед

Инструкции за безопасност

Дива Мед

Досие за ПБЗ

Дива Мед

Управление на риска

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ПО ЗБУТ

ДИВА МЕД освен Трудова медицина може да изпълнява и функциите на “Орган за контрол по здраве и безопасност”, което включва: организиране, координиране и контрол на цялостната дейност по безопасност и здраве, организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита от професионални рискове и превенция на тези рискове, съгласно Наредба № 3 / 27.07.1998 г. на МТСП и МЗ (Обн. ДВ. бр. 91/1998 г., изм.  ДВ. бр.102 / 22.12.2009 г., в сила от 05.01.2010 г.).

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

 

СИМА МЕД разполага с екип от медицински специалисти и съвременна апаратура за извършване на профилактични медицински прегледи, лабораторни изследвания, скрининг на карцином на простатната жлеза PSA антиген при мъжете и скрининг на матката и млечните жлези при жените.

На Вашето внимание!

Можем да Ви помогнем

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРОФИЛАКТИКА И СКРИНИГ

ОЦЕНКА НА РИСКА

НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Дива Мед & Сима Мед

Надежден корпоративен партньор

15

Години опит

2500

Доволни клиенти

180000

Извършени прегледа
 • “Банка ДСК” ЕАД
 • “ДОЛАНДИЯ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 • Охранителна фирма ” ДАР-02 ” ООД
 • Верига оптични центрове “ОПТИКЛАСА”
 • Строителна компания “БЕ 2 ” ООД
 • Министерство на Извънредните Ситуации
 • Строителна компания “НИКМИ” АД
 • “СК – 13 ХОЛД – ИНГ” АД
 • “СК – 13 ФИНАНС” АД
 • “СК – 13 ТРАНССТРОЙ” АД
 • “СК-13 ПЪТСТРОЙ” АД
 • “САФ МАГЕЛАН” АД
 • “БУЛГАРТРАНСГАЗ”
 • Здравна каса София
 • Здравна каса София област
 • Здравна каса Несебър
 • Здравна каса Бургас
 • Здравна каса Бургас област
 • Здравна каса Велико Търново
 • Държавна агенция по бежанци при МС
 • “В и К” ЕООД – Благоевград
 • “Феър Плей Интернешънъл” (FPI)
 • “ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АВ”
 • Строителна компания “БОКАР” ООД
 • Строителна компания “КОРДЕЕЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД
 • Строителна компания “КОМАНС 2000” АД
 • Кемпински Хотел Зографски
 • “Микрофокус Ей Пи Ем Солюшънс” ЕООД
 • Мебелна фабрика “ПИРИНСКА МУРА” АД
 • “Маркан Сервиз” ООД
 • “КРИСТИАН НЕЙКО 90″ ЕООД
 • “КОМБО 1″ ООД
 • “РУВЕКС” АД
 • “БОРЕКС” ЕООД
 • “ЕС ЕЛ ИНДЪСТРИС” ЕООД
 • “СВИЛОЗА ЯРН” ЕООД
 • ЛАКТИНА
 • Югоизточно горско предприятие
 • ДГС Несебър
 • ДГС Сливен
 • ДГС Ропотамо
 • ДГС Бургас
 • НАДИН ХОЛД“
 • „ХЕФТИ МЕТАЛС“
 • „ЕС ЕЛ ИНДЪСТРИС“
 • „ФЛАВИА“ АД

ВЪТРЕШНОНОРМАТИВНИ МЕРКИ

ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪМНЕНИЕ ИЛИ ОТКРИВАНЕ НА ЛИЦЕ

ЗАРАЗЕНО С КОРОНАВИРУС (2019-nCoV)

Медицинско обслужване за корпоративни клиенти комбинирано с извършване на PSR тестове за SARS – COVID-19 с включено :

 1. Извършване на PSR тестове, експресно тестване за SARS – COVID-19 на място при Възложителя.
 2. Медицинско обслужване и интерпретация след излизане на готови резултати.
 3. Изготвяне на противоепидемиологичен план при откриването на болно лице от колектива на дружеството.
 4. Изготвяне на противоепидемиологични мерки с цел недопускане на дифузно разпространение на заразата.
 5. Изготвяне на противоепидемиологична оценка на риска.

Научи повече