Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда.

Те засягат милиони работещи в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса.

Свързаните с работата МСС засягат гърба, шията, раменете и горните и долните крайници. Те обхващат всякакво увреждане или нарушение на опорно-двигателния апарат. Здравословните проблеми варират от незначително неразположение и болка до по-сериозни заболявания, изискващи почивка или медицинско лечение. При повечето хронични състояния резултатът може да бъде трайно увреждане и загуба на работата.

Причини за мускулно скелетни смущения.

Повечето свързани с работата МСС се развиват в течение на продължителен период от време. Обикновено няма една-единствена причина за МСС. Различните рискови фактори често действат в комбинация, включително физическите и биомеханичните фактори, организационните и психосоциалните фактори, както и индивидуалните фактори.

Физическите и биомеханичните рискови фактори могат да включват:

 • вдигане на тежести, особено при навеждане и усукване
 • повтарящи се или принудителни движения
 • непривична и статична поза
 • вибрации, слабо осветление или ниски температури на работната среда
 • високи обороти на работа
 • продължително стоене прав или седнал в едно и също положение.

Организационните и психосоциалните рискови фактори могат да включват:

 • високи изисквания и ограничена автономия
 • липса на почивки или възможности за промяна на работните пози
 • работа на високи обороти, включително вследствие на въвеждането на нови технологии
 • работа в продължение на много часове или на смени
 • малтретиране, тормоз и дискриминация на работното място
 • ниска степен на удовлетвореност от работата

Като цяло всички психосоциални и организационни фактори (особено в съчетание с физически рискове) могат да доведат до стрес, умора, безпокойство и други реакции, които от своя страна повишават риска от МСС.

Индивидуалните рискови фактори могат да включват:

 • медицинска анамнеза
 • физически капацитет
 • начин на живот и навици (напр. пушене, липса на физическа активност)