Проект и главна цел:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: Медицински център «СИМА МЕД» ООД

Обща стойност: 6 197.84 лв., от които 5 268.16 лв.
европейско и 929.68 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020 г.
Край: 28.12.2020 г.