Служба по Трудова медицина „ДИВА МЕД“ ЕООД е създадена юли 2006 г. и е пререгистрирана на основания чл. 25 д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с §25 от Закона за изменение и допълнение на ЗЗБУТ, с Лицензно Удостоверение № 188 – 1 / 16.05.2008 г.

 

Предимствата, които получавате използвайки “ДИВА МЕД” ЕООД като Ваш партньор в сферата на здравословните и безопасни условия на труд са :

 • Комплексно обслужване по безопасни условия на труд, както и извършването на профилактични прегледи от собствен медицински център.
 •  Извършването на контролни одити по здраве и безопасност от името на Работодателя за спазване на нормите и изискванията на Законодателството и за изпълнението на задълженията на служителите.
 • Организиране, координация и контрол над цялостната дейност по безопасност и здраве при работа във фирмата от специалисти от “ДИВА МЕД” ЕООД, включваща функциите и задачите на органите за безопасност и здраве при работа за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове, съгл. Наредба № 3 / 27.07.1998 г. на МЗ и МТСП и изменение влязло в сила от 05.01.2010 г.
 • Консултативна помощ при кандидатстването по Европейски програми за безвъзмездна финансова помощ. Изготвяне на съпътстваща документация, анализи и управление на проекти.
 • За всички издадени болнични листове на служителите предлагаме безплатно услугата да бъдат заверявани от нас за удостоверяване на истинността им.
 • Присъствуваме на проверките от контролните органи; подпомагаме Ви преди, по време и след техните проверки;
 • Организиране поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация за обектите на фирмата.
 • Чрез разкритите мобилни екипи към “ДИВА МЕД” ЕООД бихме могли в рамките на 24 часа да реагираме до всеки обект на фирмата.
 • За всички служители на фирмата бихме могли да предоставим абонаментно медицинско обслужване.
 • За всички бъдещи служители на фирмата бихме могли да предложим издаването на медицинско свидетелство за постъпване на работа при преференциални условия.

СИМА МЕД

Кои сме ние и какво можем?

Медицински център “СИМА МЕД” е основан през 2008 г. за специализирана извънболнична медицинска помощ. През годините компанията развива и добавя нови услуги към своето портфолио, които са:

 • Извършване на профилактични медицински прегледи след контрол на параметри на работна среда и оценка на риска от Служба по трудова медицина съгл. Наредба № 3 / 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
 • Изготвяне на Становища за годност за работа след провеждане на профилактични прегледи.
 • Извършване на предпътни (предсменни) прегледи на шофьори, осъществяващи превоз на пътници и товари.
 • Извършване на корпоративно трудово – медицинско обслужване.
 • Извършването на скринингови и опортюнистични прегледи свързани с профилактика и ранно откриване на профилактируеми ракови заболявания : карцином на простатна жлеза, карцином на шийката на матката, карцином на яйчниците, карцином на млечните жлези.
 • Клинични лабораторни изследвания за корпоративни клиенти при извършване на профилактични прегледи.
 • Контрол на наркотични вещества и техни деривати в урината.
 • Клинични прегледи за контрол на противоепидемиологични мерки свързани с неразпространението на заразни болести и Ковид – 19.
 • Обхват, цели и предимства на корпоративното абонаментно обслужване

  Медицински център СИМА МЕД е лицензиран от Министерство на здравеопазването, РЗИ – София с Удостоверение № 6745 / 30.06.2008 г. на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, с предмет на дейност : Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

  Цели и предимства на корпоративното абонаментно обслужване :

  Ако не искате да чакате с часове пред кабинета на Личния си лекар дори и за най – леки неразположения и в крайна сметка да получите отказ за талон за преглед при Специалист, ако търсите и разчитате на любезно отношение от страна на медицинския персонал и не искате да плащате пари на ръка за това, помислете дали да се присъедините към групата на нашите клиенти, възползвали се от нашия Абонамент за извънболнична медицинска помощ. Така Вие ще имате право на директен достъп до Специалисти без направление от Личния лекар и ще намалите до минимум риска да се заразите от някое инфекциозно заболяване. Ние постоянно следим за интересите на пациента, за качеството на лечението му до момента на крайното излекуване. По всяко време Вашите служители могат да правят консултация с нас по телефона или чрез видео конферентна връзка. Клиентите на нашата Абонаментна програма могат да разчитат и на дистанционно издаване на рецепти (при необходимост) и пращането им (вече задължително условие за получаването на лекарства от аптека).

  Обхват :

  Предлагаме  избор от следните пакети, които могат да бъдат допълнително модифицирани по желание на Възложителя и във връзка със спецификите на работното място :

  ЖЕНИ пакет  “СТАНДАРТ”

  • Клиничен преглед от Интернист-ЕКГ, кръвно налягане
  • Клиничен преглед – Невролог
  • Клиничен преглед от Офталмолог-компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителна острота и изписване на очила (при необходимост), изследване на цветно зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на рецепти (при необходимост).

   

   

  МЪЖЕ пакет  “СТАНДАРТ”

  • Клиничен преглед от Интернист-ЕКГ, кръвно налягане
  • Клиничен преглед – Невролог
  • Клиничен преглед от Офталмолог-компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителна острота и изписване на очила (при необходимост), изследване на цветно зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на рецепти (при необходимост).

  ЖЕНИ пакет “ДИНАМИК”

  • Клиничен преглед от Интернист-ЕКГ, кръвно налягане
  • Клиничен преглед – Невролог
  • Клиничен преглед от Офталмолог-компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителна острота и изписване на очила (при необходимост), изследване на цветно зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на рецепти(при необходимост).
  • Ехография на коремни органи

   

  МЪЖЕ пакет  “ДИНАМИК” 

  • Клиничен преглед от Интернист-ЕКГ, кръвно налягане
  • Клиничен преглед – Невролог
  • Клиничен преглед от Офталмолог-компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителна острота и изписване на очила (при необходимост), изследване на цветно зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на рецепти(при необходимост).
  • Ехография на коремни органи.

  ЖЕНИ

  пакет “ПРОФЕСИОНАЛ”

  • Клиничен преглед от Интернист-ЕКГ, кръвно налягане
  • Клиничен преглед – Невролог
  • Клиничен преглед от Офталмолог-компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителна острота и изписване на очила (при необходимост), изследване на цветно зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на рецепти(при необходимост).
  • Ехография на коремни органи.

   

  МЪЖЕ

  пакет “ПРОФЕСИОНАЛ”

  • Клиничен преглед от Интернист-ЕКГ, кръвно налягане
  • Клиничен преглед – Невролог
  • Клиничен преглед от Офталмолог-компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителна острота и изписване на очила (при необходимост), изследване на цветно зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на рецепти(при необходимост).
  • Ехография на коремни органи.

  ЖЕНИ пакет “ПЕРФЕКТ”

  • Клиничен преглед от Интернист-ЕКГ, кръвно налягане
  • Клиничен преглед – Невролог
  • Клиничен преглед от Офталмолог-компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителна острота и изписване на очила (при необходимост), изследване на цветно зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на рецепти(при необходимост).
  • Ехография на коремни органи.
  • Ехография на млечни жлези и щитовидна жлеза.
  • Ехография на матка и яйчници.

   

  МЪЖЕ пакет “ПЕРФЕКТ”

  • Клиничен преглед от Интернист-ЕКГ, кръвно налягане
  • Клиничен преглед – Невролог
  • Клиничен преглед от Офталмолог-компютърна диагностика на рефракция, изследване на зрителна острота и изписване на очила (при необходимост), изследване на цветно зрение, изследване на очни дъна при хипертония и диабет, изписване на рецепти(при необходимост).
  • Ехография на коремни органи.
  • Ехография на простатна жлеза.
  • Ехография на щитовидна жлеза.

  КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ

  • Безопасност
  • Висока ангажираност и отговорност
  • Дългосрочно партньорство – доверие и професионализъм
  • Създаване на добавена стойност за всеки партньор
  • Ориентация към високи резултати
  • Лидерство и постоянство
  • Непрекъснати иновации и подобрения

  ВИЗИЯ

  • Ние предлагаме и надвишаваме съвременните европейски доктрини по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
  • Нашата визия е отражение на бизнес модел на постоянен растеж.
  • Корпоративна ни политика се стреми да задоволи очакванията на всички страни, като своевременно поддържаме възможно най-висок стандарт за качество на предлаганите услуги и продукти.

  ПРЕДИМСТВА

  • Комплексни решения по здраве и безопасност
  • Развита клонова мрежа на територията на цялата страна
  • Индивидуален подход към всеки клиент
  • Англоговорещи акаунт мениджъри
  • Своевременно обслужване на клиенти
  • Опит в управлението на проекти
  • Превод на документи
  • Съответствие с Регламент за защита на личните данни (GDPR)

  Документи

  Сертификати и удостоверения