ДИВА МЕД предлага създаване на организация и документация за цялостно прилагане на Наредба № РД – 07-2 / 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на ЗБУТ ( изготвяне на заповеди, разработване на програми за видовете инструктаж, служебни бележки за проведен инструктаж, изготвяне на документи за учредяване на Комитет / Група по условия на труд, изготвяне заповед за лицето отговарящо за регистъра на трудовите злополуки, изготвяне на правила за долекарска помощ и инструкции за безопасна работа за видовете дейности, машини и съоръжения .

Видове обучения :

  • дистанционно обучение на длъжностните лица по ЗБУТ в КУТ/ГУТ .
  • дистанционно обучение на длъжностните лица провеждащи инструктажи.
  • дистанционно обучение на длъжностните лица по ЗБУТ в Първа помощ, взаимопомощ и самопомощ.
  • дистанционно обучение на длъжностните лица в „Ръчна работа с тежести“.
  • дистанционно обучение на длъжностните лица в „Работа на височина“.
  • дистанционно обучение на Ръководния състав и длъжностните лица управляващи трудови процеси.
  • присъствено обучение на Координатор по здраве и безопасност.

 

 

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.