На всеки обект в експлоатация Работодателя трябва да има и да поддържа Досие по пожарна и аварийна безопасност, съгласно изискванията от Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на МВР и МИП. Ние разработваме това досие във вид готов за подпис и печат. Моделът съдържа около 20 разработки, обхващащи всички Ваши задължения по Наредбата, като заповеди, актове, дневници, протоколи и др.

 

Разработките са във вид, готов за подпис и печат.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.