Контрол на фактори работна среда се извършват от акредитирани по БСА лаборатории. Предлагаме комплексни услуги.

Службата по трудова медицина извършва обективизация на условията и факторите на работна и околната среда, като:

 • Импеданс на контура фаза защитен проводник
 • Съпротивление на изолация
 • Съпротивление на защитен заземител
 • Съпротивление на мълниезащитен заземител
 • Вентилационни инсталации
 • Климатични инсталации
 • параметри на производствен микроклимат (температура, влажност, движение на въздуха);
 • шум;
 • осветеност;
 • запрашеност, в т.ч. и силикозоопасен прах;
 • локални и общи вибрации;
 • токсични аерозоли в работна среда с експресни и лабораторни методи;
 • йонизиращи лъчения в работна среда;
 • електромагнитни полета в работна среда;
 • токсикологични изследвания;
 • газови емисии от малки неподвижни източници в околна среда;
 • емисии от сажди и прах в малки неподвижни източници в околна среда;

 

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.