Съгласно Наредба № 3 на МЗ за СТМ, подпомагаме Работодателя с консултации, организация, контрол и анализ на профилактичните медицински прегледи и изследвания. Предлагаме видовете специалисти и изследвания, както и сроковете за извършването на прегледите в годините.

Профилактичните медицински прегледи и изследвания се извършват в съгласие с Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването от специалисти и лабораторна техника, сформирани в мобилни екипи. Те може да се реализират на място в предприятието или в поликлинични условия. Апаратурата е съвременна, модерна, компютъризирана с много малка субективна намеса. Прегледите и изследванията се записват в специални карти, след това се обобщават, на Работодателя се представя анализ, а на личните лекари – извлечение от откритите промени в здравето и от производствените рискове. Последните се задължават да информират Службата по трудова медицина за допълнително направените консултации и изследвания, за да може СТМ адекватно да консултира Работодателя за възможността съответния работещ да изпълнява работата, на която е назначен.

При прегледите задължително присъства лекар от СТМ. Той направлява потока, консултира лицата и лекарите.

Практически няма вид преглед или изследване, което не можем да реализираме: електросоматография, ехография, Доплер, ултразвукова диагностика, рентген, флуорография, остеоденситометрия, мамография, цитологични изследвания, токсикологични изследвания, и т.н.

Данните се отразяват в т.н. здравни досиета, за воденето на които Работодателя не заплаща нищо.

Работим прецизно и с персонален подход към всеки един клиент. Държим на коректността и целим да задоволим задоволи очакванията на всички страни като своевременно поддържаме възможно най-висок стандарт за качество на предлаганите услуги и продукти.

Цел
  • Целта е ранно откриване на отклонения от здравия статус и навременно лечение.
Подход
  • След направените профилактични прегледи се изготвя здравно досие на всеки служител, а фирмата-работодател получава заключение за здравословното състояние на служителя и анализ на здравословното състояние на служителите в компанията.
Превенция и препоръки
  • Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.