Оценката на риска обхваща около 17 позиции. Елементи от нея са Заповед за изграждане на Комисия от Оценители; обучение на Оценителите; полицевият анализ от анкетирането, полицевия анализ на здравето по болнични листи, полицевия анализ на здравето по резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания, оценката на привилегиите във връзка с работните места, оценката за възможностите от крупни производствени аварии и екологични произшествия, оценката на санитарно-битовото осигуряване, на организацията на труд и почивка, оценката на опасностите за странични лица, и други. След Оценката се подготвят материалите, свързани с управлението на риска, които нарочно са отделна позиция в сайта, но като позиция в Договора ни, са заедно.

Оценката с управлението на риска е обособена е като отделна позиция в услугите в Договора за обслужване от Служба по трудова медицина, защото повечето предприятия вече имат извършена Оценка на риска. Ако имате Оценка, Ние ще Ви разработим материалите, свързани с управлението на риска.

Анализ
  • Оценка на работни процеси, работно оборудване, работни помещения, организация на труда, използвани суровини и материали..
Подход
  • Изготвяне на карти, съдържащи класификация на дейностите, идентифициране на опасностите и възможната вреда, количествено изражение на риска и препоръки за ликвидация или  намаляване на риска.
Превенция и контрол
  • Разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска.
  • Изготвяне на проект на приоритетна програма за контрол върху риска с препоръчителни мерки, срокове за изпълнение и отговорници.

Разработките са във вид, готов за подпис и печат.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.