МЦ СИМА МЕД извършва предпътни (предсменни) прегледи на шофьори, осъществяващи превоз на пътници и товари, съгл. :

  • НАРЕДБА № 5 ЗА ПРЕДПЪТНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОБУСИ, ПЪТНИЧЕСКИ ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ, ТРОЛЕЙБУСИ, ТРАМВАИ И ДРУГИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА
  • Наредба № 33 / 03.11.1999 г., чл. 88; Допълнение Брой 52 от 2012 г. на Д.В.,
  • Проект на Наредба за медицинска годност на водачите, които бяха въведени с Наредба № 3 / 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС, която замени Наредба № 31 / 26.07.1999 г.
  • Закон за автомобилни превози, чл. 6, ал 1 и чл. 13
  • Наредба № Н 14 / 27.08.2009 г. за начина провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата извършващи превози за собствена сметка, с промени в Брой 99 на Д.В. от 14.12.2012 г.

 

В обхвата на дейността свързана с предпътните прегледи изготвяме Становище за годност, подписваме пътни листове с включена противоепидемиологична компонента, проверка за алкохол и употреба на наркотични вещества.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.