Обслужването от Служба по трудова медицина е първия и най-важен раздел от предлаганият пакет от услуги. Тази дейност е приоритет в нашата работа. С други СТМ, сключвате Договор за обслужване от СТМ, а получавате само Оценка на риска. Обслужването ни е свързано с ежедневните Ви нужди и въпроси, някои ги решавате сами, но ние въвеждаме плановост, отчетност и точна визия за Вашите права и задължения.

Предлагаме разработки, съобразени и в пълен обем с всички Ваши задължения по Кодекса на труда, Закона за здравословни условия на труд, и поднормативните им уредби. Те са повече от 40 броя Модели, във вид, готови за подпис и печат. Не е необходимо да се четат и следят нормативните документи, ние ще правим това, вместо Вас.

Моделите обхващат съответния проблем най-пълно; например Модела за инструктажите, като най-познат, съдържа следните разработки: заповед за видовете инструктажи, тяхната продължителност и инструктиращи лица; модел за служебна бележка за проведен начален инструктаж; заповед за утвърждаване на Програма с разработени теми за отделните видове инструктажи, и тяхното отчитане.

Превенция
  • Превенцията е ключова!
  • Интердисциплинарният подход е целеопределящият в превантивната ни дейност.
Анализ и оценка
  • Анализиране и оценяване на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето
Подход
  • качествени услуги
  • ниска себестойност (конкурентни цени)
  • опит и професионализъм
  • здраве и безопасност за служителите
  • спазване на нормативните изисквания

Разработките са във вид, готов за подпис и печат.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.