След провеждането на годишен профилактичен преглед, изготвяме становище на годност, за работа с които се определя дали наетия служител, може да изпълнява служебните си задължения съгласно длъжностната си характеристика. Заедн0 с това при профилактичен преглед, всяко лице собствено ръчно потвърждава, че не крие заболявания или медицинска документация, който биха му попречили, да изпълнява служебните си задължения.

Съгласно чл.11, от Наредба N0 3/ 2008 г.

Разработките са във вид, готов за подпис и печат.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.